...
  • «Şəms» Tərcümə Xidmətləri Mərkəzi sizi bizim saytımızın bütün səhifələrində salamlamağa çox şaddır.

Haqqimizda

«Şəms» Tərcümə Xidmətləri Mərkəzi sizi bizim saytımızın bütün səhifələrində salamlamağa çox şaddır. Bizim Mərkəz yazılı və şifahi (ardıcıl və sinxron tərcümə) formada bədii, texniki, tibbi, hüquqi, iqtisadi sahələrdə tərcümə xidmətlərinin geniş spektri, filmlərin tərcüməsi, sənədlərin notarial təsdiqi və digər tərcümə xidmətlərini təqdim edir.

Şirkətimiz, həmçinin, re-writing, copywriting və turizm tərcümə kimi əlahiddə xidmətləri də həyata keçirir.

Saytımızın səhifələrində siz «Şəms» Tərcümə Xidmətləri Mərkəzinin fəaliyyətinin hər bir sahəsi: şirkətin ictimai fəalliğı, təqdim olunan xidmətlər, rəqabət üstünlükləri, tərcüməçilərin iş xüsusiyyətləri və tərcümə haqqında ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz.

İngilis, Türk, Alman, Fransız, Fars, Yunan, Ərəb, Çin, Macar, Çex, Polyak, Gürcü, Portuqal, Ukrayna, İvrit, Hind, Urdu, Bolqar, Latın, Koreya və s. dillərindən Rus və Azərbaycan dillərinə və əksinə olan tərcümələr mətn tərcüməsinin ən populyar istiqamətlərindən sayılır. Əgər sizə mətni təcili tərcümə etmək lazımdırsa, sadəcə onlayn sifariş formasından istifadə edin, tərcümə üçün mətn faylını qoyun və bizim əməkdaşlar Sizinlə operativ surətdə əlaqə saxlayacaqlar.

«Şəms» Tərcümə Xidmətləri Mərkəzi – bütün növ tərcümə xidmətləri!

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.