...
  • «Şəms» Tərcümə Xidmətləri Mərkəzi sizi bizim saytımızın bütün səhifələrində salamlamağa çox şaddır.

Təbrik məktubu

Təbrik məktubu

Azərbaycan Respublikası Milli Paralimpiya Komitəsinin prezidenti İlqar Rəhimovun Şəms Tərcümə nin direktoru cənab Nəsimi Həsənova yolladığı təşəkkür məktubu.
Milli Paralimpiya Komitəsi ilə tərəfdaşlığımıza görə şadıq.

Comments are closed
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.