...
  • «Şəms» Tərcümə Xidmətləri Mərkəzi sizi bizim saytımızın bütün səhifələrində salamlamağa çox şaddır.

Апостиль

ІНОРМАЦІЙНА БАЗА

Апостиль

Документи країн-учасниць Гаазької конвенції апостилюються. Документи країн, що не є членами даної Конвенції, легалізуються.

Процес апостилювання

1) апостиль, що проставляється на оригіналі документа
2) апостиль, що проставляється на копії документа
3) апостиль, що проставляється на перекладі документа

– Апостиль до оригіналу, копії та перекладу усіх видів документів, виданих Міністерством юстиції та органами, що належать до цього міністерства, видається Міністерством юстиції.

– Апостиль лише до оригіналу усіх видів документів, виданих не Міністерством юстиції та усіма організаціями, компаніями, міністерствами, органами тощо, що не належать до цього Міністерства, видається Міністерством закордонних справ, проте апостиль до копії та перекладу – Міністерством юстиції.

Апостиль до копії та перекладу усіх видів документів, виданих до 2006-го року у нашій Республіці, видається Міністерством юстиції. Апостиль до усіх видів документів, виданих після 2006 року видається до оригіналу, копії та перекладу, оскільки наша країна є членом Конвенції з 2005 року. Апостиль до усіх документів, виданих СРСР у всіх республіках до 1992 року, видається Міністерством юстиції лише до копії та перекладу. Апостиль не видається у нашій Республіці до документі колишніх республік, виданих після 1992 року.

Примітка

Документ, що пред’являється до апостилювання повинен бути непошкодженим.

Апостиль до оригіналу документа

Прикріплюється до документа, не пошкоджуючи його. (Міністерством закордонних справ або Міністерством юстиції)

Апостиль до копії документа

Прикріплюється на звороті кольорової друкованої копії документа.

Апостиль до перекладу документа

Копія документа разом з кольоровою копією засвідчується нотаріально, потім переклад документа прикріплюється на звороті завіреної копії та знову підлягає нотаріальному засвідченню. Після завершення процесу документ буде відправлений до Міністерства юстиції для апостилювання. Міністерство затверджує переклад документа апостилем, прикріпленим до зворотної сторони документа. Процес завершується.

Апостиль як до оригіналу/копії документа, так і до перекладу

Після видачі апостилю відповідними міністерствами копія разом з кольоровою друкованої копією засвідчується нотаріально, потім переклад документа прикріплюється до звороту засвідченої копії і знову нотаріально засвідчується. Після завершення процесу документ буде відправлений до Міністерства юстиції для апостилювання. Міністерство затверджує переклад документа апостилем, прикріпленим до зворотної сторони документа. Процес завершується.

Примітка

Апостиль до перекладу ряду документів видаєтья кріпленням перекладу безпосередньо до оригіналу документа (довідка тощо).

Легалізація
(Документи країн, що не є членами Конвенції легалізуються)

Цей процес складається з трьох стадій.

1.Кольорова друкована копія документа засвідчується нотаріально, потім переклад документа прикріплюється до звороту засвідченої копії та знову нотаріально засвідчується. Після завершення процесу документ буде відправлений до Міністерства юстиції. Міністерством на зворотній стороні перекладу документа проставляється підтверджувальна печатка.


2. Далі для засвідчення цього процесу документ буде відправлений до Міністерства закордонних справ. Після засвідчення Міністерством закордонних справ документ пред’являється до посольства країни пред’явлення у нашій Республіці для засвідчення. Процес завершується. Документ повністю легалізовано.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.