...
  • «Şəms» Tərcümə Xidmətləri Mərkəzi sizi bizim saytımızın bütün səhifələrində salamlamağa çox şaddır.

VII Qlobal Bakı Forumu

VII Qlobal Bakı Forumu

Martın 14-də “Dünyanın yeni xarici siyasəti” (“A New Foreign Policy”) mövzusunda VII Qlobal Bakı Forumu işə başlayıb. Üç gün davam edəcək forumun işində 55 ölkədən 500-dən çox nümayəndə iştirak edir. Qeyd edək ki, müxtəlif ölkələrdən iştirak edəcək nümayəndələrin vizalarının alınması “Shams Group”un tərkib hissəsi olan “Shams Travel”-ın dəstəyi ilə “ASAN Viza” sistemi vasitəsilə həyata keçirilmişdir. Həmçinin forum zamanı sinxron tərcümə xidməti “Şəms Tərcümə” tərəfindən təmin olunmuşdur.

Comments are closed
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.