...
  • «Şəms» Tərcümə Xidmətləri Mərkəzi sizi bizim saytımızın bütün səhifələrində salamlamağa çox şaddır.

التصديق من قبل كاتب العدل

التصديق من قبل كاتب العدل

ويقدم مركز «Shams Translation» للترجمة عملية التصديق من جانب كاتب العدل أيضا.

وثمة ثلاثة أنواع للتصديق على الأوراق الحقوقية من قبل كاتب العدل وهي كالآتي:
١. التصديق البسيط من قبل كاتب العدل
٢. التقنين
٣. الأبوستيل

المصادقة البسيطة من قبل كاتب العدل

وتجري المصادقة من قبل كاتب العدل على الوثائق الرسمية لتقديمها الى الجهات الرسمية خلال مرحلتين:
١. الترجمة (عليكم ان تحددوا موعد تحقيقها مع مدير الترجمة)
٢. المصادقة عليها (خلال يوم واحد مع امكانية المصادقة العاجلة أيضا)

وننبه لانتباهكم اننا لن نقوم بأي عمل للمصادقة من جانب الكاتب العدل على ترجمات لم نقوم باجرائها إلا بعد ان قام مترجمونا ومحررونا بفحصها .

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.