...
  • «Şəms» Tərcümə Xidmətləri Mərkəzi sizi bizim saytımızın bütün səhifələrində salamlamağa çox şaddır.

Şifahi ardıcıl tərcümə

Anlamaq və translyasiya etmək — tərcüməçi peşəsində ən yüksək məharətdir.Biz bu cür mütəxəssislərlə işləyirik.
Bu növ tərcümə xarici partnyorlarla görüş, işgüzar danışıqlar, söhbətlər, xaricə səfərlər kimi tədbirlərdə lazımlıdır.
Şifahi ardıcıl tərcümə – tərcümənin həyata keçirilməsi üçün tərcüməçiyə lazım olan pauzalarla səslənən nitqin tərcüməsidir.Həmin pauzalar kiçikdir, bir qayda olaraq, tərcüməçi artıq nitq zamanı tərcüməni əvvəlcədən formalaşdırır və pauza zamanı onu yerinə yetirir.Şifahi tərcümədə tərcüməçilik vərdişləri də çox vacibdir və sinxron tərcümədə olduğu kimi uzunmüddətli hazırlıq olmasa da, xüsusi ciddi ilkin hazırlıq tələb edir.Ona görə də hər bir tərcüməçinin danışıqların, söhbətlərin materialları ilə əvvəlcədən tanış olması vacib deyil, lakin arzu olunandır.Şifahi tərcümə həmçinin ixtisaslaşmanın tematik sahələrinə bölünür.
«Şəms» Tərcümə Xidmətləri Mərkəzi məhz Sizə lazım olan sahədə şifahi tərcümə mütəxəssislərini təqdim edir.Çoxlu sayda miniklə gəzintidə, yerdəyişmələrlə olan mobil xarakterli danışıqlarda, məsələn, tikinti obyektlərində iş zamanı, sonrakı ekskursiyalar zamanı danışıqlarda və s. tərcümənin bu növü çox effektivdir.Şifahi ardıcıl tərcüməni adətən nisbətən az iştirakçının olduğu tədbirlərin keçirilməsində sifariş edirlər.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.