...
  • «Şəms» Tərcümə Xidmətləri Mərkəzi sizi bizim saytımızın bütün səhifələrində salamlamağa çox şaddır.

Redaksiyon/Editörlük

Metni çevirmek kültürler arası bilgilerin anlamını doğru bir şekilde aktarmak için yeterli değildir. Uzman-editörler bizzat bu amaca hizmet etmektedirler. İnsanların ana kültürleri ve mesleklerinin bir kısmını yansıtan çeviri malzemesini kendilerine uyarlamak yoluyla çeviriyi kontrol ederler. Redaksiyon iki türlü olur: mutlak redaksiyon, ki, bu zaman Siz siparişi yerleştiriyorsunuz ve bu zaman redaksiyonun fiyatı artık çeviri fiyatına dahildir ve ayrıca şekilde sipariş edilen redaksiyon.

Çeviri tamamlandıktan sonra bizim editörlerimizin yaptığı iş

YÜKSEK KALİTELİ çeviriyi “çıktı” aşamasına takdim etmek için işe konuyla ilgili birkaç uzman çevirmen, aynı şekilde konuya hakim editör katılmaktadır. Metnin çevirisi sırasında tüm çevirmenlerin kendilerine özgü, sadece kendilerine özel çeviri yordamlarının bulunması her kesin bildiği bir husustur. Bu yüzden, çeviri gerçekleştirildikten sonra nihai işin “okunması”, aynı zamanda küçük hataların bulunmaması için «Shams Translation» MUTLAK bir şekilde editör hizmetinden yararlanmaktadır. Böylesi teknik adımlar bizim müşterilerimiz için çevirinin YÜKSEK KALİTESİNİ sağlamaya olanak sunmaktadır. Zira, yüksek kaliteli çeviri, her şeyden önce Sizlerin imajı konumundadır!

Önceleri çevirisi yapılmış metnin editörlüğü ve düzenlenmesi

Şayet Siz metnin çevirisini artık kendiniz halletmişseniz veya onun çevirisini başka bir çevirmenden teslim almışsanız ve onun kalitesinden emin değilseniz, o zaman çevirinin tam uygunluğunu kontrol etmek amacıyla bize baş vurabilirsiniz. Bu tür kontrolü biz Sizin adınıza gerçekleştireceğiz ve bulunan hatalar konusunda Sizi bilgilendireceğiz. Eğer çeviri ciddi hatalarla yapılmış ise, o zaman biz Size uzman editör düzenlemeleri teklif ediyoruz. Şayet çevirinin yüzde elliden fazla kısmının doğru bir şekilde çevrilmediği ortaya çıkarsa, o zaman biz Size belgenin yeni baştan çevirisinin yapılmasını öneceğiz.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.