...
  • «Şəms» Tərcümə Xidmətləri Mərkəzi sizi bizim saytımızın bütün səhifələrində salamlamağa çox şaddır.

Yazılı çeviri

Yazılı çeviri

Metin – bir konudur. Yabancı dilde metin, hiç kuşkusuz, Sizin kavramanızla kolay bir konudur. Biz belgeleri, talimatları, anlaşmaları, kurulum belgelerini, ekonomik raporları, internet sitelerindeki haberleri, bilgileri vb.ni hızlı ve kaliteli bir şekilde çeviriyoruz.
Nitekim, kaliteli çeviri bizim işimizin ana hedefidir!

Çeviri türleri

Çeviri kendi anlam özellikleri bakımından iki tür olarak taksim edilmektedir:
Dar çerçeveli uzmanlık alanında; örneğin, teknik, ekonomik, tıbbi, hukuki, filmlerin çevirisi, reklam, pazarlama alanında olan çeviriler gibi.

Dar çerçeveli uzmanlık alanında çeviri

Resmi ana belgelerin aslına kesin uygunluğu, açık-seçik kavramlar göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Bizse, Size hukukbilimi, ekonomi, teknik, ulaştırma teknolojileri, tıbbi yönümlü çeviriler olmak üzere ana konulu işbirliği teklif ediyoruz. Bizde tüm ana yönlerde uzmanlaşmalar için ayrı ayrılıkta şubeler vardır.

Mesela, TEKNOLOJİ’yi biz şu konulu kısımlara ayrılmaktadır: doğal gaz keşif ve çıkarma, bunun için donanım ve ekipmanın üretimi, doğal gaz taşıma üniteleri, makine yapımı, cihaz yapımı, hava sanayii, gemi yapımı, oto sanayii konusu vb.
ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ: toplumsal ilişkilerin geliştirilmesi (Public Relations development), reklam, pazarlama vb.

Edebi çeviri

Bu çeviri herhangi bir ülkenin kültürüne, ulusal özelliklerine uyarlanan çeviridir. Bu yöntem dergi makaleleri, basın bültenleri, reklamların çevirisinde beğenilendir. Nitekim, isterse maliye, makina yapımı, ısı enerji üretimi, isterse de petrol veya doğal gaz, tıp, ekonomi ve hukuk olsun, her dar konu alanı için bizim sürekli ve yeteri kadar geniş uzman çevremiz vardır. Onların her birisi kendi alanında eşsiz bilgilere sahiptir. Onlar bu anlamda bizim için çok değerliler ve dolayısıyla, Sizler için de!

«Shams Translation» şirketinde çevirinin teknolojik dizisine çevrilen metnin MUTLAK redaksiyonu ve editörlüğü süreci ilk defa olarak eklenmiştir. Editörler çeviriyi titizlikle inceleyerek hataları denetlemekte, aynı zamanda, onun biçimini, çevirinin aslından rakamları, tarihleri vb.hususların doğru düzgün olmasını kontrol etmekledirler. Bunun yanısıra, şayet Sizin çeviri işiniz acilen yapılmış ve/veya onu bir kaç çevirmen yapmışsa, bizim editörler onu, “bir nefeste” okunması için tek akıcı bir üsluba getirecekler. Zira, her çevirmenin kendi üslubu, tabiri caizse, kendine özgü “hattı” var ve bu, eşsizdir. Söz konusu toplu teknoloji şu veya bu tarzda ortaya çıkabilecek en ufak kusurları bulmayı sağlamaktadır, nitekim çevirmenler de, birer beşerdir, beşer ise “nisyanla maruftur”.

Yazılı çevirinin özellikleri

Metnin bir takım dillerden çevirisinin genel bir özelliği vardır. Örneğin, İngilizce ve Almanca Rusça’dan daha hacimli olduğu için onların yazılı çevirisi asıl metinden bir miktar fazla gözükmektedir.

İşte bu yüzden bizim şirketimizde çeviri konulu işlerin hacmini iki defa değerlendirmek bir kuraldır. Çeviriden önce – işten önce ve kesin olmayan ve Çeviriden sonra – artık tam ve kesin şekilde.

Çevirinin bir sayfasının ve asıl metnin ücreti MS Word sözcük sayımını esas alınarak 250 kelime veya 1800 karakter üzerinden hesaplanmaktadır.

Müşterilerimiz çoğu zaman çevirinin asıl metinden yüzde 10-20 kadar fazla çıktığını yadırgamaktadırlar. Maalesef, bu ve benzeri nesnel nedenlerden dolayı konunun bizimle ilgisi bulunmamaktadır.

Birinci neden olarak, Çevirmen Kanunu’na göz atabiliriz: “Metin çevirmen için dokunulmazdır. Eğer siparişçi tarafından uyarlama, çıkarma, ek vs.konularda talimat verilmemişse, çevirmenin çevirme sırasında kendi isteğiyle metni değişme, onu kısaltma veya arttırma hakkına sahip değildir”.

İkinci neden olarak ta, uluslararası dilbilimi özellikleri dayanağımızdır. Şu halde biz, sadece işlerimizin kalitesine göre mesuluz! Nitekim, «Shams Translation» kalitesi dokunulmazdır…

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.